86-300 Grudziądz, ul. Jeziorna 6

+48 56 46 223 21 info@vigotherm.pl

Formularz ofertowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Rodzaj obiektu

Powierzchnia grzewcza obiektu (mierzona po podłogach) m2

Kubatura obiektu

Rodzaj wentylacji

Powierzchnia działki bez zabudowań

Rodzaj gruntu na głębokości ok. 1,5 m

Wilgotność gruntu

Inny, jaki?

Rodzaj wewnętrznej instalacji

Wydajność studni (jeśli istnieje)

Inne