86-300 Grudziądz, ul. Jeziorna 6

+48 56 46 223 21 info@vigotherm.pl

Gwarancja

 • Clima Komfort Sp. z o.o. zwana Gwarantem udziela 24 miesięcznej podstawowej gwarancji na sprawne funkcjonowanie pomp ciepła VIGOTHERM.
 • Okres gwarancji liczony jest od daty uruchomienia urządzenia, które jednakże nastąpi nie później jak dwa miesiące od daty sprzedaży.
 • W okresie gwarancji Gwarant zapewnia użytkownikom bezpłatne usuwanie usterek pomp ciepła, które wynikają z wad fabrycznych podzespołów urządzeń stwierdzonych przez autoryzowany serwis.
 • Dla zachowania warunków 24 miesięcznej podstawowej gwarancji nie są wymagane żadne przeglądy okresowe.
 • Warunkiem obowiązywania gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu (faktura VAT) i ważnej Karty Gwarancyjnej wypeł­nionej przez osoby do tego uprawnione oraz przeprowadzenie pierwszego rozruchu pompy ciepła VIGOTHERM przez Autoryzowany Serwis.
 • Koszt pierwszego rozruchu wynosi 360 zł netto + dojazd.
 • Najwyższa jakość renomowanych komponentów pozwala zaliczyć pompy ciepła VIGOTHERM do klasy urządzeń o wysokiej niezawodności, zapewniających bezpieczne użytkowanie.

Gwarancja - gwarancja

Istnieje możliwość wykupu dodatkowego, rozszerzonego okresu gwarancji. Gwarancja Rozszerzona obowiązuje przez okres 3 lat od momentu zakończenia biegu okresu podstawowej, 2 letniej gwarancji. Po wykupieniu Gwarancji Rozszerzonej pompa ciepła VIGOTHERM jest objęta pełną ochroną przez 5 lat.

Warunki uzyskania Gwarancji Rozszerzonej:

 • Posiadanie dowodu zakupu (faktura VAT) i ważnej Karty Gwarancyjnej wypeł­nionej przez osoby do tego uprawnione.
 • Wniesienie ryczałtowej opłaty rejestracyjnej na wykup Gwarancji Rozszerzonej w kwocie 1000 zł netto.
 • Ryczałtowa opłata rejestracyjna zostaje wniesiona wraz z zakupem pompy ciepła VIGOTHERM.
 • Przeprowadzenie dwóch przeglądów okresowych w terminie:
  • maksymalnie dwa miesiące po upływie 2 lat od daty uruchomienia pompy ciepła.
  • maksymalnie dwa miesiące po upływie 4 lat od daty uruchomienia pompy ciepła.
 • Koszt jednego przeglądu okresowego na dzień 01.07.2016 wynosi: 300 zł netto + dojazd